Skip to content

Chinese Zodiac Sign Prediction 2018

Rat

Magiging mabait ang taon na ito sayo. Medyo maganda ang 2018 para sayo.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008

Ox

Maaring mukhang maganda ang taon na ito pero maging maingat.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong  1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009

Tiger

Napakaganda ng Year of the Dog para sayo. Ikaw ay yayabong itong taon lalo na sa iyong mga projects.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010

Rabbit

Hindi maganda pero hindi rin pangit ang taon na ito para sayo. Mag ingat sa lahat ng pakikipagsapalaran sa negosyo.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011

Dragon

Hindi masyadong maganda ang taon na ito sayo. Kung kailangan mong mag travel, mag-ingat.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012

Snake

Maganda ang taon na ito sa mga Year of the Snake!

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013

Horse

Ang 2018 ay magandang taon para sa mga Year of the Horse. Wag mag alinlangan na i-enjoy ang taon na ito.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong  1942, 1954,1966, 1978, 1990, 2002, 2014

Goat

Magaganda ang mangyayari sa lahat ng mga ipinanganak sa Year of the Goat

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015

Monkey

Ang taon na ito ay maganda sa lahat ng iyong pinagpaguran. Ngayong taon ka aani.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016

Rooster

Kung kailangan mong mag desisyon etong taon, maganda na gawin mo na ito. Ang Year of the Dog ay maganda para sayo.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017

Dog

Ang taon na ito ay para sayo. Maging maingat sa lahat ng iyong gagawin.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018

Pig

Ang taon na ito ay magdadala sayo ng katuparan. Maaring may mangyaring maganda sayo itong taon.

Para sa mga tao na ipinanganak ng taong 1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019

Source: www.thechinesezodiac.org

Leave a Comment

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: